صومعه عرش برین ( به مناسبت میلاد حضرت رسول علیه اسلام)

صومعه عرش برین ( به مناسبت میلاد حضرت رسول علیه اسلام) shia muslim                   
ملکه عزیزی

گوهری از دهر خدا افرید
جلوه ای از نور خودش بردمید
از وسط گوهری این جهان

نور گل افشان محمد رسید
عالم هستی همه نور تو شد
 خلقت ادم زشعور تو شد
نور تو چون ماه تجلی نمود
 قلب بشر را متعا  لی نمود
 ***
زینت دنیا و بقایی نبی
فخر عظیم دو سرایی نبی
سوره نجمی صلواتی  مهی
در دل ظلمت تو چراغ رهی
معجزه امیخته با جان تو
ناب‌ترین معجزه قران تو
ای نبی ای چشمه  پاک وزلال
ای همه پاکی و کمال و جلال
خلقت جبریل برای تو بود
صحبت داوود ثنای تو بود   
از همه پیغا مبران برتری
ختم رسالت تویی و سروری
مولد تو  وحشت ابلیس شد
باعث مرگ بت و تندیس شد
از قدمت بند اسارت گسست
هیبت تو کنگره‌ها را شکست  
صومعه عرش برینی نبی
ماه ولی خاک نشینی نبی
یک شب مسرور به خاک امدی
پاک و پر از نور به خاک امدی
امدی و بنده مخلص شدی
ذکر خدا کردی و خالص شدی
ذکر خدا دور نشد از لبت
زمزمه و ورد و نماز شبت
قفل سکوتم زدمت وا شده
شور تو با شعر هم اوا شده   
شادی عرش و ملک وملک دین
زینت عقبا و زمان و زمین
عالم هستی همه نور تو شد
خلقت ادم زشعور تو شد
 
 
 

کلید واژه های مطلب: صومعه   عرش   برین   (   به   مناسبت   میلاد   حضرت   رسول   علیه   اسلام)   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.