فتح اندلس و فروپاشی آن

فتح اندلس و فروپاشی آن shia muslim                   
در زیرسایه همین درخت بود که بنیان گذاران تمدن نوین اروپایی توانستند از تاریکی جهالت قرون وسطا رهایی یابند.

با بررسی تاریخ آندلس، می توان به نقاط ضعف و قدرت دوستان و دشمنان خویش پی برد. بدین منظور در این بخش به بررسی مختصری از تاریخ فتح آندلس بوسیله ی مسلمانان پرداخته ایم:

در سال 92 هجری، مسلمانان تحت فرماندهی «طارق بن زیاد» حركت براي فتح اندلس را آغاز كردند. این جریان از 92 تا 96 طول کشید.

سپاه اسلام، پس از فتح اندلس، آزادي مسيحيان و يهوديان اهل اين سرزمين را تضمين كردند و با گرفتن جزيه و خراج اسلامي، آن ها را در پناه خود در آوردند.

مسلمانان فاتح، فقط املاك «خانواده رودريك» و افراد وابسته به آن و يا كساني كه در جنگ با مسلمانان كشته شده بودند و هم چنين املاك كليساها را غنيمت جنگي قلمداد كردند كه خمس آن به عنوان سهم دولت اسلامي خارج شد و بقيه در دست صاحبان آن ها باقي ماند به شرط آن كه ماليات آن را بپردازند.

در زيرسايه همين درخت بود كه بنيان گذاران تمدن نوين اروپايي، چون دكارت (دكارت، پياده از پاريس تا طليطله را پيمود، تا در مدارس عربي طليطله با زبان عربي آشنا شود.) توانستند از تاریکی جهالت قرون وسطا رهایی یابند.

بازپس‌گیری آندلس

در این بین کسانی (مسیحیان) که هنوز مسلمین را دشمنان خود می پنداشتند برای بازپس گیری آندلس راه هایی را در پیش گرفتند. راهبرد آن ها شامل سه مرحله بود:

مرحله اول: تبليغ و ترويج افكار و انديشه هاي مسيحيت با هدف ايجاد تزلزل در عقايد جوانان مسلمان و سست نمودن آنان در پايبندي به احكام ديني.

مرحله دوم: نفوذ در امر حياتي و مهم تعليم و تربيت جوانان مسلمان از طريق گرفتن امتياز باز كردن مدارس مجاني با هدف تعليم مطالب انحرافي و القاي شبهات در جوانان مسلمان.

مرحله سوم: توسعه روابط تجاري با مسلمين با هدف ترويج فساد و بي بند و باري در زمام داران و به ويژه جوانان مسلمان اندلس.

نتيجه مراحل سه گانه مذكور كه جملگي يك راهبرد اساسي براي فروپاشي اندلس اسلامي و خارج كردن اين سرزمين از دست مسلمانان بود، تخدير افكار و انديشه هاي مسلمانان بود. وضعيت فرهنگي – اجتماعي ايجاد شده در اندلس اسلامي، اين گونه در كتاب «غروب آفتاب در اندلس» تشريح شده است:

1. مي خوارگي كه در گذشته در ميان مردم عياش اندلس به طور خفا انجام مي شد، يك عمل عمومي و علني گرديد.

2. جوانان مي گسار و بي بند و بار، روش پدران خود را حقير شمرده و آنان را نادان و احمق و دور از تمدن خواندند.

3. لباس ساده خود را كه نشانه صبر بود از تن در آورده و جامه تن پروري را به تن كردند.

4. جوامع مذهبي در انحصار پير مردان و پير زنان در آمد و جوانان را با مسجد و نماز سرو كاري نبود.

5. دختران زيبای اروپايي كه در همه جا مامور دلربايي از جوانان مسلمان بودند با دقت هر چه تمام تر ماموريت خود را انجام دادند و در نتيجه جوانان مسلمان تا نيمه هاي شب در گوشه مهمانخانه ها به سر بردند.

عوامل سقوط

دراینجا به طور مختصر عوامل سقوط اندلس را بررسی میکنیم.
 
1. دلدادگی فرمانروایان اسلامی به فرهنگ ترسایان(ازدواج با زنان مسیحی)

2. ساده لوحی فرمانروایان اسلامی و ندانستن فنون پیچیده جنگ نرم و دشمن شناسی

3.  اشاعه اصالت لذت و تن آسایی بین مسلمین

4.  اشاعه فحشا و بی بند و باری و غنا

5.  بوجود آمدن اختلاف بین مسلمانان عرب و بربر

6. انگیزه مسلمانان برای فتح اندلس الهی نبود

7.  بوی غرور و ریاست‌طلبی در سخنان فاتح اندلس

8.  رفتارعباسیان با خلفای اموی پیش ازخود

9.  دريايي مسلمين و پيدايش قدرت دريايي اروپايي  پرتغالي

10. ركود تجارت و فروپاشي و سقوط اقتصادي جهان اسلام و دولت مماليك

11.  جنگ استشراقي

12. انحطاط علمی مسلمانان

نتیجه

با توجه به چگونگی نفوذ مسیحیان در بین مسلمین، و در نتیجه ناکامی سپاه اسلام در حفظ اسپانیا، می توان از تکرار چنین وقایعی پیش گیری کرد.

شیوع بی حیایی که در نتیجه منجر به مسائلی چون بی عفتی، گناه آشکار، و ... می شود، یکی از مواردیست که به مرور باعث از هم گسستگی ملتهای مسلمان و در نتیجه انحطاط دولتهای آنها می گردد و تنها راه مبارزه با آن داشتن هوشیاری و بصیرت است که از راه های کسب آن نیز مطالعه در تاریخ، و تدبر و تعقل در آن است.
 

<

کلید واژه های مطلب: فتح   اندلس   و   فروپاشی   آن   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.