انجیل بارنابا shia muslim
تاریخ ارسال:1392/10/14 01:06:52 ب.ظ| تعداد بازدید:8511

انجیل برنابا، نام کتابی است منسوب به برنابا که از مسیحیان عصر رسولان شمرده شده است.کشف این کتاب، حرف و حدیثهای زیادی را به دنبال داشته است. از یک سو شواهد تاریخی، از قدمت این انجیل خبر می‏دهند و از دیگر سو، نسخه‏ی‏ معتبری از این انجیل که به قرون پیش از اسلام باز گردد در دست نیست. مسیحیان همواره با اطمینان، از جعلی بودن این کتاب سخن رانده‏اند. در مقابل مسلمانان در مواجهه با این کتاب، به دو دسته تقسیم شده‏اند، برخی آن را مجعول و برخی آن را معتبر دانسته‏اند.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select