چاه ظلمت shia muslim
تاریخ ارسال:1392/10/25 05:31:03 ب.ظ| تعداد بازدید:1176

چاه ظلمت است، اینکه قعر آن نشست ه ام، و یا کوز‌های محبت، که خاموش و تلّ خاکسترش روی هم انباشته و من در لابه لای آن غوطه ورم. و یا به کام نهنگ هوا در قعر ظلمتم.

امام حسین(ع) در نوشته‌های شهید چمران shia muslim
تاریخ ارسال:1392/10/25 05:13:50 ب.ظ| تعداد بازدید:2404

خدایا ترا شکر می‎کنم که حسین را آفریدی.ای خدای حسین ترا شکر می‎کنم که راه پرافتخار شهادت را در جلوی پای روندگان حق و حقیقت گذاشتی

جایی برای تنهایی shia muslim
تاریخ ارسال:1392/10/25 05:03:26 ب.ظ| تعداد بازدید:1126

خدایا هدایتم کن زیرا می‌دانم که گمراهی چه بلای خطرناکی است

مظلومیت shia muslim
تاریخ ارسال:1392/10/25 04:18:43 ب.ظ| تعداد بازدید:851

و این قلم تنها کارى که میتواند بکند، اقرار و اعتراف به عجز است در مسیر شناخت الفباى این کتابِ مظلومیت، چه رسد به شناساندن و تقریر و تصویر کردن آن.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select