آینه باشیم shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/07 03:03:09 ق.ظ| تعداد بازدید:2232

اگر از برادر مؤمن خود میخواھی انتقاد کنی باید ھمانند آینه عمل کنی

خدایا! shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/07 02:18:51 ق.ظ| تعداد بازدید:2615

تو را گرم دیدم و در سردترین لحظه‌ها به سراغت آمدم،

حکمت 130 نهج البلاغه shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/07 12:24:11 ق.ظ| تعداد بازدید:3180

و اما زنانتان ! با دیگران ازدواج کردند؛ و اما اموال شما ! در میان دیگران تقسیم شد !

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select