گفتوگو با خدا shia muslim
تاریخ ارسال:1392/10/18 01:38:38 ب.ظ| تعداد بازدید:1039

در رویاهایم دیدم که با خدا گفت و گو می‌کنم. خدا پرسید:پس تو می‌خواهی با من گفت و گو کنی؟من در پاسخش گفتم:اگر وقت دارید.خدا خندید و گفت: وقت من بی نهایت است.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select