دیدیم shia muslim
تاریخ ارسال:1392/10/22 03:22:17 ب.ظ| تعداد بازدید:1753

دیدیم شیطان صفتان، برای پاکی قلب معصوم خواهران و برادرانمان نقشه‌ها کشیده اند

برای آمدنت زود هم دیر است shia muslim
تاریخ ارسال:1392/10/22 03:21:24 ب.ظ| تعداد بازدید:2683

گفتند یار رفته سفر باز می‌رسد بیش از هزار سال گذشت و خبر نشد

خبری درراه است... shia muslim
تاریخ ارسال:1392/10/22 03:01:56 ب.ظ| تعداد بازدید:820

حسین من! کاش کربلایی نبود تا تکیه بر شمشیر غربت آوری و در میان آن جمعیت از خدا بی‌خبر و مردمان سنگدل و پیمان‌شکن، خطبه‌ای بخوانی و خود را به سپاه دشمن معرفی کنی...

مهدی جان shia muslim
تاریخ ارسال:1392/10/22 02:54:39 ب.ظ| تعداد بازدید:4132

ـ این ماییم که غایبیم و او همواره حاضر و ناظر است.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select