سلفی ما، همه‌ی مردم این آب و خاک shia muslim
تاریخ ارسال:1394/01/20 04:13:20 ب.ظ| تعداد بازدید:5141

خلاصه که گاهی دیدن نیمه‌های پر لیوان حال آدم را خوب‌تر می‌کند؛ فرقی نمی‌کند که این نیمه‌های پر کجا باشد

خدا استاد ما را رحمت کند... shia muslim
تاریخ ارسال:1394/01/20 04:10:32 ب.ظ| تعداد بازدید:15091

خدا حافظ و نگه دار همه‌ی ما باشد؛ هم استاد ما که حرف‌های خوبی می‌زد و هم ما که حرف‌های خوبی در خاطره داریم.

معلمی گرچه شغل انبیاست... shia muslim
تاریخ ارسال:1393/12/23 03:19:15 ب.ظ| تعداد بازدید:8195

نمی شود که به زور کسی را در اتاق در بسته ای نگه داشت و علامه اش کرد. آدم‌ها را جان به جانشان کنی از جبر و زور می‌گریزند.

و ما اینجائیم؛ هر کداممان پشت یک دیوار shia muslim
تاریخ ارسال:1393/12/21 12:34:11 ب.ظ| تعداد بازدید:6205

در خانه‌ی همسایه، زنی کنار دیوار ایستاده بود. برگه‌ی یادداشتی دستش بود و در حالی که گوشش را به دیوار چسبانده بود؛ برگه را برای هزارمین بار از ابتدا می‌خواند

طلاق توافقی shia muslim
تاریخ ارسال:1393/12/12 09:48:28 ق.ظ| تعداد بازدید:4935

بلد بود خوب حرف بزند. بلد بود خوب فلسفه ببافد. بلد بود با انگشتش یک نقطه‌ی دور را نشانم دهد و تشویقم کند برای رسیدن؛ اما هیچ بلد نبود حرف‌هایش را به دلم بنشاند.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select