دوران مُهیا shia muslim
تاریخ ارسال:1393/12/10 05:30:39 ب.ظ| تعداد بازدید:2385

آن روز فضا هیچ مهیا نبود. آن روز فقط من بودم و من. امروز منم و یک دوران عظیم مهیا.

پاستیل خرسی shia muslim
تاریخ ارسال:1393/09/04 05:20:33 ب.ظ| تعداد بازدید:5700

داستان کوتاه با موضوع سبک زندگی و چگونگی تاثیر سبک زندگی ناصحیح بر نگرش‌های دینی

ما یک خانواده خوشبختیم، ما یک کاپشن صورتی نو خریدیم shia muslim
تاریخ ارسال:1393/09/04 04:49:56 ب.ظ| تعداد بازدید:3650

داستانی کوتاه، بر مبنای اثرات ناشی از پیاده شدن فرهنگ مصرف گرائی در جامعه با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت مسئله فرهنگ و تشبیه فضای فرهنگی جامعه به هوای پیرامون انسان ها.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select