8. دستور العمل هشتم shia muslim
تاریخ ارسال:1393/03/24 06:11:49 ب.ظ| تعداد بازدید:5273

بعضی « التماس دعا » دارند، می‌گوییم « برای چه؟ » درد را بیان می‌کنند، دوا را معرفی می‌کنیم، به جای تشکر و به کار انداختن، باز می‌گویند: « دعا کنید! »

7. دستور العمل هفتم shia muslim
تاریخ ارسال:1393/03/20 01:55:11 ب.ظ| تعداد بازدید:1971

بدان که هر چیزی از عمل تو تابع نماز توست

6. دستور العمل ششم shia muslim
تاریخ ارسال:1393/02/22 01:56:59 ب.ظ| تعداد بازدید:3147

هیچ ذکر عملی، بالاتر از « ترک معصیت در اعتقادیات و عملیات نیست. »

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select