آبشار قنوت shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/10 12:32:59 ق.ظ| تعداد بازدید:1909

پروردگارا! من تورا به حقّ فاطمه و پدرش و شوهرش و فرزندانش و رازی را که در او به امانت نهاده ای می‌خوانم، که درود بفرستی بر محمّد و آل محمّد و آن گونه که خود شایسته آنی با من رفتار کنی نه آن گونه که من سزاوار آنم.

توبه از نظرگاه امام خمینی shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/09 11:31:48 ب.ظ| تعداد بازدید:2505

توبه با محبت خدا به انسان تایب آغاز می‌شود; خدای به او محبتی می‌کند و او توبه می‌کند آنگاه دوباره به او محبتی می‌کند و توبه او را می‌پذیرد; در واقع توبه عبد میان دو محبت قرار می‌گیرد...

دعا shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/08 11:09:51 ب.ظ| تعداد بازدید:2056

وقتی به خدا بگویی خدایا من غیرازتو کسی را ندارم خدا غیورست وخواسته ات را اجابت میکند. اگرمیخواهید دعایتان گیرا شود دوستان و همسایگان واهل مملکتتان را جلو بیندازید و اول برای انها دعا کنید.

انتظارفرج shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/08 01:02:38 ق.ظ| تعداد بازدید:870

روایت دارد که درآخرالزمان همه هلاک می‌شوند، به جز کسی که برای فرج دعا می‌کند...

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select