زمان بر امتحان من و تو می‌گردد ... shia muslim
تاریخ ارسال:1395/07/12 06:28:00 ق.ظ| تعداد بازدید:4538

عاشورا رخ داد تا ما بفهمیم شرط ظهور قائم این است که به انتظارش ایستاد و در راهش ایستادگی کرد نه این‎که گوشه‎ای ساکن و بی تحرک نشست و تنها نظاره‎گر بود

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select