ستیز با سپاه شیطان (2) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/05/19 02:05:42 ب.ظ| تعداد بازدید:3334

چرا حسن بن علی (ع) که نیروی فراوانی داشت و می‌توانست جنگ را ادامه دهد، از درِ سکوت و صلح با معاویه در آمد؟

حالات زمان مرگ در قرآن shia muslim
تاریخ ارسال:1393/05/10 08:33:28 ب.ظ| تعداد بازدید:88425

توصیفی که قرآن و آموزه‌های وحیانی درباره مرگ و حقیقت آن به دست می‌دهد به این معنا است که رستاخیز و حسابرسی، به عنوان فرآیندی طبیعی تحقق خواهد یافت.

شبهای قدر ائمه معصوم (علیهم السلام) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/04/27 06:32:58 ب.ظ| تعداد بازدید:2118

امام زین العابدین علیه السلام روزی که روزه می‌گرفت، دستور می‌داد گوسفندی ذبح کنند و آن را تکه تکه نموده، بپزند. هنگام افطار که نزدیک می‌شد، حضرت به دیگها سر می‌زد تا بوی آنها را استشمام کند، در حالی که روزه دار بود. سپس دستور می‌داد ظرفها را پر کنند و یکی یکی به در خانه افراد [فقیر] ببرند تا آنجا که غذا تمام می‌شد. آن گاه خود با نان و خرما افطار می‌نمود

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select