حالات زمان مرگ در قرآن shia muslim
تاریخ ارسال:1393/05/10 08:33:28 ب.ظ| تعداد بازدید:82185

توصیفی که قرآن و آموزه‌های وحیانی درباره مرگ و حقیقت آن به دست می‌دهد به این معنا است که رستاخیز و حسابرسی، به عنوان فرآیندی طبیعی تحقق خواهد یافت.

شبهای قدر ائمه معصوم (علیهم السلام) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/04/27 06:32:58 ب.ظ| تعداد بازدید:1800

امام زین العابدین علیه السلام روزی که روزه می‌گرفت، دستور می‌داد گوسفندی ذبح کنند و آن را تکه تکه نموده، بپزند. هنگام افطار که نزدیک می‌شد، حضرت به دیگها سر می‌زد تا بوی آنها را استشمام کند، در حالی که روزه دار بود. سپس دستور می‌داد ظرفها را پر کنند و یکی یکی به در خانه افراد [فقیر] ببرند تا آنجا که غذا تمام می‌شد. آن گاه خود با نان و خرما افطار می‌نمود

شکافت فرق آسمان shia muslim
تاریخ ارسال:1393/04/25 07:09:04 ب.ظ| تعداد بازدید:1015

به خدا سوگند که در هم شکست ارکان هدایت و تاریک شد ستاره هاى علم نبّوت و برطرف شد نشانه هاى پرهیزکارى و گسیخته شد عروة الوثقاى اِلهى و کشته شد پسر عَمِّ محمّد مصطفى صلى اللّه علیه و آله و سلّم و شهید شد سیّد اوصیاء على مرتضى شهید کرد او را بدبخت‌ترین اشقیاء

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select