اثبات یا رد ادعای ازدواج پیامبر با دختر نُه ساله! shia muslim
تاریخ ارسال:1393/11/06 12:29:15 ب.ظ| تعداد بازدید:7126

قبل از پرداختن به اصل مطلب، باید تاریخ ازدواج رسول خدا با جناب عایشه روشن شود تا بعد نتیجه بگیریم که جناب عایشه در هنگام ازدواج با رسول خدا چند سال داشته است.

اثبات عقلانی عصمت پیامبر و ائمه shia muslim
تاریخ ارسال:1393/10/29 10:31:53 ق.ظ| تعداد بازدید:4479

از دیدگاه عقل، عصمت براى پیامبر و امام واجب است. ما به جهت اختصار به چند دلیل اشاره مى‌کنیم.

واقعه و حدیث غدیر خم shia muslim
تاریخ ارسال:1393/10/22 10:34:56 ق.ظ| تعداد بازدید:3978

اثبات تواتر و صحیح بودن حدیث غدیر از منابع اهل سنت

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select