فضایل و مناقب عقیله بنی هاشم (علیهاالسلام) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/12/04 06:19:18 ب.ظ| تعداد بازدید:67282

زینب کبری (علیهاالسلام) دارای فضایل و مناقب فراوان بود. این بانوی باعظمت را عالمه غیر معلّمه، عقیله بنی هاشم، معصومه صغری، امینة الله، نائبة الزهراء، نائبة الحسین، عقیلة النساء، شریکة الشهداء، بلیغه، فصیحه، عابده آل علی، فاضله، شریکة الحسین... لقب داده اند، که توضیح هر کدام فرصتی دیگری را می‌طلبد.

اثبات یا رد ادعای ازدواج پیامبر با دختر نُه ساله! shia muslim
تاریخ ارسال:1393/11/06 12:29:15 ب.ظ| تعداد بازدید:8701

قبل از پرداختن به اصل مطلب، باید تاریخ ازدواج رسول خدا با جناب عایشه روشن شود تا بعد نتیجه بگیریم که جناب عایشه در هنگام ازدواج با رسول خدا چند سال داشته است.

اثبات عقلانی عصمت پیامبر و ائمه shia muslim
تاریخ ارسال:1393/10/29 10:31:53 ق.ظ| تعداد بازدید:5844

از دیدگاه عقل، عصمت براى پیامبر و امام واجب است. ما به جهت اختصار به چند دلیل اشاره مى‌کنیم.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select