متن کامل و ترجمه خطبه فدکیه حضرت زهرا(سلام الله علیها) shia muslim
تاریخ ارسال:1394/01/04 02:16:44 ب.ظ| تعداد بازدید:15548

خطبه فدک از جمله‌خطبه‌های‌مشهوری‌است‌که‌عامه‌و خاصه‌با سندهای‌معتبر از صدیقه کبری‌ـ صلوات‌الله علیها ـ روایت‌کرده‌اند.خطبه فدک‌، رمز قیامی‌تاریخی‌است‌که‌از حدود حجاز گذشته‌و پایه‌ریز حکومت‌جهانی‌می‌باشد. فدک‌، انقلابی‌است‌که‌تاریخ‌پس‌از خود را تشکیل‌خواهد داد.

اسناد هجوم به خانه وحی- بخش پایانی shia muslim
تاریخ ارسال:1393/12/21 11:58:31 ق.ظ| تعداد بازدید:4193

در مقاله پیش رو، به بررسی سایر اسناد موجود در کتب اهل سنت در رابطه با شهادت بانوی دوعالم، صدیقه کبری،خواهیم پرداخت.

اسناد هجوم به خانه وحی- بخش چهارم shia muslim
تاریخ ارسال:1393/12/18 11:10:33 ق.ظ| تعداد بازدید:3881

در مقاله پیش رو، به بررسی سایر اسناد موجود در کتب اهل سنت در رابطه با شهادت بانوی دوعالم، صدیقه کبری،خواهیم پرداخت.

اسناد هجوم به خانه وحی- بخش سوم shia muslim
تاریخ ارسال:1393/12/14 05:32:26 ب.ظ| تعداد بازدید:5541

در مقاله پیش رو، به بررسی اسناد «مسعودی شافعی»، «ابن عبد ربّه»، «ابن عبد البر قرطبی»، «مقاتل بن عطیة»، «ابی الفداء»، «صفدی » و ... خواهیم پرداخت.

اسناد هجوم به خانه وحی- بخش دوم shia muslim
تاریخ ارسال:1393/12/13 08:57:21 ق.ظ| تعداد بازدید:4870

در بخش اول مقاله پیش رو، به بررسی اسناد «امام جوینی» و «ابن أبی شیبه» پرداختیم. در این بخش به بررسی اسناد «علامه بلاذری» خواهیم پرداخت.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select