بانکداری اسلامی در کشورهای اروپایی! shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/06 01:18:55 ب.ظ| تعداد بازدید:3943

بانکداری اسلامی اکنون قابلیت‌های خود را دراقتصاد جهانی نشان داده واینک می‌رود تا بخش عمده ای از نظام بانکی دنیا را معطوف خود کند. ایمنی نسبی بانک‌های اسلامی درمقابل بحرانهای مالی بین المللی سبب شده که این شیوه بانکداری درجهان بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد.

خمس از نگاه تسنن و تشیع shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/06 01:07:24 ب.ظ| تعداد بازدید:3104

خمس در اسلام، جای گاه بلندی دارد و از فرایض مالی مسلمانان محسوب می‌گردد. همان طور که گفتیم، فقهای اهل سنت، خمس را فقط در غنایم جنگی و گنج و معادن، واجب می‌دانند، لیکن از نظر فقهای شیعه، خمس بر هفت چیز واجب است.

آیا صندوق بین‌المللی پول نهادی برای جلوگیری از بحران اقتصادی است؟ shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/06 12:54:42 ب.ظ| تعداد بازدید:1679

منشأ پیدایش صندوق بین‌المللی پول کجاست؟ در این صندوق کشورها متعهد به اعمال چه سیاست‌هایی شده‌اند؟ چرا رابطه‌ی دلار با طلا قطع شد؟ اهداف و وظایف صندوق بین‌المللی پول چیست؟ این صندوق در کشورهای جهان سوم چه سیاست‌هایی را اتخاذ نموده است؟

نقش تجارت در اقتصاد مقاومتی shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/06 12:04:26 ب.ظ| تعداد بازدید:2642

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که بتواند ضمن قوامیت برای جامعه، هرگونه فشار و بحران‌های داخلی و بیرونی را به سادگی پشت سربگذارد و با قدرت، اقتصاد پویا و شکوفایی را به نمایش بگذارد و بامقابله با هر بحرانی اجازه ندهد استقلال جامعه با خطر مواجه شود.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select