وقف، عاملی مهم در اقتصاد اسلام shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/06 02:27:11 ب.ظ| تعداد بازدید:1884

در این نوشتار سعی شده که بیان شود که به نظر اسلام وقف یکی از عوامل بسیار مهم برای فقر زدائی در دین مقدس معرفی گردیده وحتی یکی از موارد مهم ذخائر آینده مستضعفین معرفی گردیده است. زیرا قرآن تأکید بسیار نموده است که تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ

مشخصه‌های اقتصاد اسلامی shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/06 01:55:21 ب.ظ| تعداد بازدید:2691

مشخصه‌های اقتصاد اسلامی از منظر آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی

نقش دین در رشد اقتصادی جوامع shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/06 01:42:26 ب.ظ| تعداد بازدید:4123

این مقاله به جامعه شناسی دین پرداخته است رویکرد نخست این مقاله به بررسی این فرضیه می‌پردازد که دین (یا اعمال دینی) وابسته به پیشرفت زندگی معاصر در جنبه‌های اقتصادی و سیاسی می‌باشد رویکرد نظری دیگر در پی اثبات رابطه میان دین و زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم از جنبه ای دیگر است

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select