رسانه و خانواده shia muslim
تاریخ ارسال:1393/07/02 07:31:37 ق.ظ| تعداد بازدید:3629

در این شماره، ضمن بررسی چگونگی و میزان تاثیرگذاری رسانه بر خانواده و تغییر و تحولات درونی آن، بر این نکته تاکید می‌کنیم که اگرچه، امروزه امپراتوری رسانه ای غرب سعی در استحاله فرهنگی خانواده در جوامع هدف و تبدیل الگوی درونی آن به الگوی مورد نظر را دارد، اما در صورت به کارگیری درست از این ابزار یعنی رسانه توسط نیروها ارزشی، این امکان وجود دارد که معادله فوق، تغییر کرده و این بار فرهنگ و تمدن اسلامی در اصلی‌ترین لایه‎های اجتماعی غرب، نفوذ کرده و تاثیرگذار باشد.

چگونه گناه نکنیم( قسمت سوم) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/06/29 09:20:30 ق.ظ| تعداد بازدید:6309

در دو نوشتار پیشین، به سه روش اصلی شیطان برای گمراه ساختن انسان اشاره کردیم؛ در این مقاله، چند راه دیگر نفوذ او را مورد بررسی قرار خواهیم دهیم.

رسانه و فرهنگ shia muslim
تاریخ ارسال:1393/06/26 06:28:51 ق.ظ| تعداد بازدید:2586

در نوشتار پیشین از مجموعه مقالات رسانه، به معرفی اجمالی این ابزار و تاثیر آن، بر قدرت نرم که در اصل جنگ نرم می‌باشد، اشاره کردیم. از این پس بر آنیم که چگونگی استفاده از این ابزار را در راستای جنگ نرم، مورد ارزیابی قرار دهیم. در این شماره، به تاثیر رسانه بر فرهنگ و به تبع، تمامی ابعاد زندگی مردم کشورهایی که مورد هجمه رسانه ‎ای قرار گرفته‎اند می‎پردازیم.

چگونه گناه نکنیم( قسمت دوم) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/06/22 07:43:15 ق.ظ| تعداد بازدید:12856

در این شماره، قصد داریم، به دو روش دیگر شیطان برای گمراه ساختن انسان و دور کردن او از هدف اصلی اشاره نماییم.

معرفی رسانه و قدرت نرم shia muslim
تاریخ ارسال:1393/06/19 07:03:40 ق.ظ| تعداد بازدید:3231

دنیای امروز به دهکده‎ای جهانی بدل شده است که در آن مرزهای جغرافیایی تنها، در چارچوب معادلات دیپلماتیک مورد نظر قرار می‎گیرد و ابزار رسانه، زمنیه محدود شدن مرزهای فکری را فراهم آورده است. از این رو در فصل اول از مجموعه نوشتارهای نقشه راه، تلاش می‎کنیم، ضمن معرفی رسانه به تاثیر و پیامدهای ملموس آن در زندگی پرداخته و چگونگی استفاده درست و مناسب از آن را مورد ارزیابی قرار دهیم.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select