چگونه گناه نکنیم( قسمت ششم) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/07/26 06:56:40 ق.ظ| تعداد بازدید:6315

در شماره پیشین، در باب راه‌های جلوگیری از ارتکاب گناه، به صورت مبسوط، انواع گناه را توضیح داده و یکی از لوازم ترک آن را لزوم این شناخت عنوان کردیم. در این شماره، به اصول دیگری از دوری از گناه، اشاره خواهیم نمود.

رسانه و الگوی مصرف مواد غذایی shia muslim
تاریخ ارسال:1393/07/23 09:53:25 ق.ظ| تعداد بازدید:2452

در شماره‎های گذشته از سلسله مقالات نقشه راه با محوریت رسانه، بر تلاش رسانه‎های غربی در تغییر سبک زندگی رایج در کشورهای مذهبی اشاره نموده و برخی از شئون این تغییرات مانند خانواده و الگوی مصرف را مورد بررسی قرار دادیم. در این شماره با تمرکز بر چگونگی فعالیت امپراتوری رسانه‎ای غرب در تغییر رژیم وذائقه غذایی مردم جهان، چگونگی تاثیر مستقیم شیوه نوین تغذیه را بر پذیرش سبک زندگی غربی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

چگونه گناه نکنیم( قسمت پنجم) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/07/19 07:44:51 ق.ظ| تعداد بازدید:7318

در سلسله مقالات گذشته، برای جلوگیری از ارتکاب گناه، دو راه اصلی را معرفی نمودیم: 1- اولویت قرار دادن دشمن شناسی 2- پیشگیری از قرارگیری در شرایط گنا

رسانه و الگوی مصرف(مصرف گرایی) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/07/16 09:04:35 ق.ظ| تعداد بازدید:3528

در شماره پیشین به بررسی فعالیت رسانه‎ای غرب بر تغییر سبک زندگی جوامع هدف مخصوصا جوامع اسلامی اشاره نموده و عنوان کردیم که آنچه امروزه در حال وقوع می‎باشد، ترویج سبک زندگی امریکایی به عنوان یک دین زمینی با توجه به تمامی ابعاد زندگی بشر می‎باشد. در این شماره برآنیم که یکی از اصلی‎ترین ابعاد مرتبط با این سبک زندگی یعنی تمایل به مصرف یا همان مصرف گرایی جهانی را مورد بررسی قرار دهیم.

رسانه و سبک زندگی shia muslim
تاریخ ارسال:1393/07/09 08:46:12 ق.ظ| تعداد بازدید:4853

در شماره‎های پیشین، ضمن معرفی رسانه و ابعاد آن، به تاثیر رسانه‎های مدرن امروزی بر فرهنگ خانواده اشاره نمودیم و تاثیر آن را در تغییر شیوه و سبک زندگی افراد و به تبع آن خانواده مورد بررسی قرار دادیم. با توجه به این که امروزه اصلی‎ترین پایگاه امپراتوری رسانه غرب، در ایالات متحده آمریکا می‎باشد و به تعبیری وظیفه صدور سبک زندگی مورد نظر غرب، بر عهده آمریکاست، در این نوشتار، به صورت واضح، برخی مولفه‎های سبک زندگی آمریکایی را مورد بررسی قرار می‎دهیم.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select