فیلم و سریال، ابزار اصلی امپراتور رسانه‎ای غرب shia muslim
تاریخ ارسال:1393/08/14 09:41:17 ق.ظ| تعداد بازدید:3310

در شماره‎های گذشته، به چگونگی فعالیت رسانه‎ای غرب در تغییر و استحاله سبک زندگی مخاطبان در شئون مختلف اشاره نمودیم و بر این مهم تاکید کردیم که تغییر سبک زندگی، باعث تغییر در تفکر و اعتقادات و در نهایت باعث تغییر مبنای فکری و مذهبی فرد می‎گردد که تمامی این‎ها به صورت مستقیم در امر ظهور موثر خواهد بود. در این شماره به بررسی تاثیر فیلم و سریال‎های تولیدی غرب مخصوصا «کمپانی یهودی هالیوود» در تغییر سبک زندگی مخاطبان، اشاره می‎نماییم.

چگونه گناه نکنیم (قسمت هشتم) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/08/10 08:07:36 ق.ظ| تعداد بازدید:6230

در شماره پیشین به دو اصل، از اصول جلوگیری از ارتکاب گناه اشاره نموده و آنها را توضیح دادیم. در این شماره، دو حدیث دیگر در خصوص تاثیر تسبیح و یاد خداوند در مسیر ترک گناه اشاره نموده و برخی اصول دیگر را نیز مورد بحث قرار خواهیم داد.

رسانه و نمودار رشد جمعیت shia muslim
تاریخ ارسال:1393/08/07 10:30:05 ق.ظ| تعداد بازدید:3993

در این شماره در نظر داریم به تلاش غرب برای تاثیرگذاری بر نمودار رشد جمعیت در کشورهای جهان، مخصوصا کشورهای اسلامی بپردازیم و چگونگی فعالیت رسانه‎های غربی برای دستیابی به این هدف را مورد بررسی قرار دهیم.

چگونه گناه نکنیم( قسمت هفتم) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/08/03 09:05:40 ق.ظ| تعداد بازدید:5049

در نوشتار گذشته، به دو اصل مهم برای جلوگیری از ارتکاب گناه اشاره نمودیم؛ ابتدا این اصل که به این درک و باور دست یابیم که عالم محضر خداوند است و ارتکاب به گناه اجتناب نماییم و در اصل دیگر یکی از مهم‎ترین عوامل دوری از گناه را کنترل ورودی‎های مادی و غیر مادی به درون خود، عنوان کردیم. در این شماره به اصولی دیگر از راه‎های ترک گناه اشاره خواهیم نمود.

رسانه و مدگرایی shia muslim
تاریخ ارسال:1393/07/30 10:22:11 ق.ظ| تعداد بازدید:6083

در شماره‎های پیشین «بررسی رسانه و چگونگی فعالیت رسانه‎ای غرب»، به بررسی تاثیرات رسانه، بر شئون مختلف سبک زندگی نوین از تلاش برای جمله: سست کردن بنیان خانوادگی در جهان مخصوصا کشورهای مذهبی، تغییر ذائقه و سلیقه مردم جهان در انتخاب نوع تغذیه، تغییر الگوی مصرف وتمایل شدید به مصرف‎گرایی و ... اشاره نمودیم. دراین شماره در نظر داریم، با تمرکز بر پدیده «مد» به عنوان یکی از شئون مدرن سبک زندگی، چگونگی فعالیت‎های رسانه‎ای بر پدیده مدگرایی را مورد ارزیابی قرار دهیم.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select