چگونه گناه نکنیم (قسمت هشتم) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/08/10 08:07:36 ق.ظ| تعداد بازدید:5068

در شماره پیشین به دو اصل، از اصول جلوگیری از ارتکاب گناه اشاره نموده و آنها را توضیح دادیم. در این شماره، دو حدیث دیگر در خصوص تاثیر تسبیح و یاد خداوند در مسیر ترک گناه اشاره نموده و برخی اصول دیگر را نیز مورد بحث قرار خواهیم داد.

رسانه و نمودار رشد جمعیت shia muslim
تاریخ ارسال:1393/08/07 10:30:05 ق.ظ| تعداد بازدید:3266

در این شماره در نظر داریم به تلاش غرب برای تاثیرگذاری بر نمودار رشد جمعیت در کشورهای جهان، مخصوصا کشورهای اسلامی بپردازیم و چگونگی فعالیت رسانه‎های غربی برای دستیابی به این هدف را مورد بررسی قرار دهیم.

چگونه گناه نکنیم( قسمت هفتم) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/08/03 09:05:40 ق.ظ| تعداد بازدید:4079

در نوشتار گذشته، به دو اصل مهم برای جلوگیری از ارتکاب گناه اشاره نمودیم؛ ابتدا این اصل که به این درک و باور دست یابیم که عالم محضر خداوند است و ارتکاب به گناه اجتناب نماییم و در اصل دیگر یکی از مهم‎ترین عوامل دوری از گناه را کنترل ورودی‎های مادی و غیر مادی به درون خود، عنوان کردیم. در این شماره به اصولی دیگر از راه‎های ترک گناه اشاره خواهیم نمود.

رسانه و مدگرایی shia muslim
تاریخ ارسال:1393/07/30 10:22:11 ق.ظ| تعداد بازدید:4677

در شماره‎های پیشین «بررسی رسانه و چگونگی فعالیت رسانه‎ای غرب»، به بررسی تاثیرات رسانه، بر شئون مختلف سبک زندگی نوین از تلاش برای جمله: سست کردن بنیان خانوادگی در جهان مخصوصا کشورهای مذهبی، تغییر ذائقه و سلیقه مردم جهان در انتخاب نوع تغذیه، تغییر الگوی مصرف وتمایل شدید به مصرف‎گرایی و ... اشاره نمودیم. دراین شماره در نظر داریم، با تمرکز بر پدیده «مد» به عنوان یکی از شئون مدرن سبک زندگی، چگونگی فعالیت‎های رسانه‎ای بر پدیده مدگرایی را مورد ارزیابی قرار دهیم.

چگونه گناه نکنیم( قسمت ششم) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/07/26 06:56:40 ق.ظ| تعداد بازدید:5163

در شماره پیشین، در باب راه‌های جلوگیری از ارتکاب گناه، به صورت مبسوط، انواع گناه را توضیح داده و یکی از لوازم ترک آن را لزوم این شناخت عنوان کردیم. در این شماره، به اصول دیگری از دوری از گناه، اشاره خواهیم نمود.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select