چگونه گناه نکنیم (قسمت یازدهم) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/09/01 09:59:40 ق.ظ| تعداد بازدید:5210

در شماره‎های گذشته از سلسله مقالات چگونه گناه نکنیم، ضمن برشمردن اصول ترک گناه به بررسی برخی روش‎ها، برای به‎کارگیری این اصول، اشاره نمودیم. در این شماره در نظر داریم، یکی از اصول مهم که نسبت به سایرین، از کاربرد بیشتری برخوردار بوده و همچنین تاثیر آن در جلوگیری از ارتکاب گناه، بسیار می‎باشد را معرفی و مورد بررسی قرار دهیم.

فضای مجازی رسانه‎ای نو ظهور(2) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/08/28 09:42:36 ق.ظ| تعداد بازدید:3303

در شماره گذشته ضمن بررسی و علل گسترش و علاقه مخاطبین به فعالیت در فضای مجازی، به برخی نمونه‎هایی از عدم آزادی و همچنین عدم امنیت اطلاعات در فضای مجازی اشاره نمودیم و این ابزار را به عنوان اصلی‎ترین صلاح غرب برای انجام جنگ نرم در کشورهای اسلامی معرفی کردیم. در این شماره در نظر داریم، تاثیر استفاده بی ضابطه از این رسانه بر روابط فردی و اجتماعی افراد و تاثیر بلند مدت آن بر فرهنگ جوامع را مورد بررسی قرار دهیم.

چگونه گناه نکنیم (قسمت دهم) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/08/24 09:19:14 ق.ظ| تعداد بازدید:5859

در سلسله مقالات گذشته از مجموعه نوشتارهای چگونه گناه نکنیم، به بررسی اصول ترک گناه اشاره نمودیم و در نهایت برخی روش‎های عملی برای اجرای این اصول را مورد بررسی قرار دادیم. در این شماره در نظر داریم با ارائه چند روش دیگر برای کاربردی ساختن اصول ترک گناه، به تدریج، توان خود را در مسیر مبارزه با نفس، افزایش داده و بتوانیم در این مسیر، موفق شویم.

فضای مجازی رسانه‎ای نو ظهور (1) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/08/21 09:59:56 ق.ظ| تعداد بازدید:2738

در شماره‎ پیشین از مجموعه نوشتارهای رسانه، از ماهواره به عنوان یکی از ابزارهای تاثیرگذاری غرب بر جوامع سنتی و مخصوصا مذهبی یاد کردیم و این رسانه را، به عنوان عامل اصلی تغییر سبک زندگی در کشورهای اسلامی معرفی نمودیم. در این شماره در نظر داریم از فضای مجازی به عنوان رسانه‎ای نوظهور اما موثر در عرصه روابط فردی و اجتماعی یاد کرده و چگونگی تاثیر آن بر اقشار مختلف مخصوصا جوانان را مورد ارزیابی قرار دهیم.

چگونه گناه نکنیم (قسمت نهم) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/08/17 10:12:11 ق.ظ| تعداد بازدید:6501

در شماره پیشین، ضمن توضیح مبسوط در زمینه اصل کثرت تسبیحات در مسیر ترک گناه، به دو اصل مهم دیگر یعنی اصل دایره ترک گناه و همچنین اصل صخره نوردی اشاره نمودیم. در این شماره برآنیم، ضمن بر شمردن برخی اصول دیگر، به سه روش از روش‎های چگونگی جلوگیری از ارتکاب گناه اشاره نماییم.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select