فضای مجازی رسانه‎ای نو ظهور(2) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/08/28 09:42:36 ق.ظ| تعداد بازدید:2867

در شماره گذشته ضمن بررسی و علل گسترش و علاقه مخاطبین به فعالیت در فضای مجازی، به برخی نمونه‎هایی از عدم آزادی و همچنین عدم امنیت اطلاعات در فضای مجازی اشاره نمودیم و این ابزار را به عنوان اصلی‎ترین صلاح غرب برای انجام جنگ نرم در کشورهای اسلامی معرفی کردیم. در این شماره در نظر داریم، تاثیر استفاده بی ضابطه از این رسانه بر روابط فردی و اجتماعی افراد و تاثیر بلند مدت آن بر فرهنگ جوامع را مورد بررسی قرار دهیم.

چگونه گناه نکنیم (قسمت دهم) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/08/24 09:19:14 ق.ظ| تعداد بازدید:4952

در سلسله مقالات گذشته از مجموعه نوشتارهای چگونه گناه نکنیم، به بررسی اصول ترک گناه اشاره نمودیم و در نهایت برخی روش‎های عملی برای اجرای این اصول را مورد بررسی قرار دادیم. در این شماره در نظر داریم با ارائه چند روش دیگر برای کاربردی ساختن اصول ترک گناه، به تدریج، توان خود را در مسیر مبارزه با نفس، افزایش داده و بتوانیم در این مسیر، موفق شویم.

فضای مجازی رسانه‎ای نو ظهور (1) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/08/21 09:59:56 ق.ظ| تعداد بازدید:2252

در شماره‎ پیشین از مجموعه نوشتارهای رسانه، از ماهواره به عنوان یکی از ابزارهای تاثیرگذاری غرب بر جوامع سنتی و مخصوصا مذهبی یاد کردیم و این رسانه را، به عنوان عامل اصلی تغییر سبک زندگی در کشورهای اسلامی معرفی نمودیم. در این شماره در نظر داریم از فضای مجازی به عنوان رسانه‎ای نوظهور اما موثر در عرصه روابط فردی و اجتماعی یاد کرده و چگونگی تاثیر آن بر اقشار مختلف مخصوصا جوانان را مورد ارزیابی قرار دهیم.

چگونه گناه نکنیم (قسمت نهم) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/08/17 10:12:11 ق.ظ| تعداد بازدید:5325

در شماره پیشین، ضمن توضیح مبسوط در زمینه اصل کثرت تسبیحات در مسیر ترک گناه، به دو اصل مهم دیگر یعنی اصل دایره ترک گناه و همچنین اصل صخره نوردی اشاره نمودیم. در این شماره برآنیم، ضمن بر شمردن برخی اصول دیگر، به سه روش از روش‎های چگونگی جلوگیری از ارتکاب گناه اشاره نماییم.

فیلم و سریال، ابزار اصلی امپراتور رسانه‎ای غرب shia muslim
تاریخ ارسال:1393/08/14 09:41:17 ق.ظ| تعداد بازدید:2652

در شماره‎های گذشته، به چگونگی فعالیت رسانه‎ای غرب در تغییر و استحاله سبک زندگی مخاطبان در شئون مختلف اشاره نمودیم و بر این مهم تاکید کردیم که تغییر سبک زندگی، باعث تغییر در تفکر و اعتقادات و در نهایت باعث تغییر مبنای فکری و مذهبی فرد می‎گردد که تمامی این‎ها به صورت مستقیم در امر ظهور موثر خواهد بود. در این شماره به بررسی تاثیر فیلم و سریال‎های تولیدی غرب مخصوصا «کمپانی یهودی هالیوود» در تغییر سبک زندگی مخاطبان، اشاره می‎نماییم.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select