چگونه گناه نکنیم (قسمت دوازدهم) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/09/08 09:52:16 ق.ظ| تعداد بازدید:6752

در این شماره که آخرین شماره از مجموعه مقالات «چگونه گناه نکنیم» می‎باشد، به توضیح بیشتر «اصل رام کردن نفس» اشاره پرداخته و پس از آن، آخرین اصل از اصول ترک گناه را معرفی می‎نماییم.

رسانه و تحولات سیاسی (پایان فصل اول) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/09/05 10:56:02 ق.ظ| تعداد بازدید:2390

در شماره‎های گذشته از سلسله مقالات نقشه راه با محوریت رسانه، پس از بررسی تاثیر رسانه بر شئون مختلف سبک زندگی، به دو ابزار اصلی رسانه یعنی «فیلم و سریال» و «فضای مجازی» اشاره کرده و این دو را زمینه‎سازان اصلی این تغییر سبک زندگی معرفی نمودیم. در این شماره در نظر داریم تا به تاثیر رسانه در تحولات سیاسی داخلی کشورها و همچنین عرصه بین‎المللی اشاره نماییم و چگونگی عملکرد رسانه در معادلات سیاسی جهان را مورد ارزیابی قرار دهیم.

چگونه گناه نکنیم (قسمت یازدهم) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/09/01 09:59:40 ق.ظ| تعداد بازدید:4444

در شماره‎های گذشته از سلسله مقالات چگونه گناه نکنیم، ضمن برشمردن اصول ترک گناه به بررسی برخی روش‎ها، برای به‎کارگیری این اصول، اشاره نمودیم. در این شماره در نظر داریم، یکی از اصول مهم که نسبت به سایرین، از کاربرد بیشتری برخوردار بوده و همچنین تاثیر آن در جلوگیری از ارتکاب گناه، بسیار می‎باشد را معرفی و مورد بررسی قرار دهیم.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select