اعجاز رنگ‌ها در قرآن shia muslim
تاریخ ارسال:1392/10/09 11:19:40 ق.ظ| تعداد بازدید:3191

موضوع رنگ‌ها یکی از شگفتی‌های مطرح شده در قرآن می‌باشد. قرآن‌کریم علاوه بر کاربرد واژه‌های کلّی مربوط به رنگ‌ها از قبیل (لون، الوان، و صبغه) از برخی رنگ‌ها (مانند زرد، سبز، آبی‌، قرمز‌، سفید و سیاه) نیز به طور ویژه نام برده و رنگ خدایی را بهترین رنگ معرفی کرده است.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select