شریعت در مسیحیت - بخش اول shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/11 04:27:31 ب.ظ| تعداد بازدید:4629

از کتاب مقدس، دو نوع الهیات و به تبع آن، دو نوع دیدگاه در مورد شریعت حضرت عیسى علیه‏السلام مى‏توان استنباط کرد: بنابر دیدگاه اول، تأکید و توجه حضرت عیسى علیه‏السلام بر اصلاح شریعت موسوى است، نه نفى شریعت گذشته. شریعت عیسوى ـ اگر بتوان به آن شریعت جدید گفت ـ بر پایه شریعت موسوى قرار گرفته است، نه بر مبانى کاملاً مخالف و مغایر با آن. این دیدگاه با آموزه‏هاى اسلامى همخوانى بیشترى دارد.

خدای سه گانه، سیر پیدایش و تحول عقیده تثلیث و نگرش انتقادی قرآن کریم به آن - بخش دوم(پایانی) shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/11 04:11:56 ب.ظ| تعداد بازدید:2479

براساس عقیده تثلیث، خدا یک حقیقتِ سه‌گانه است و پدر، پسر و روح القدس هر سه دارای الوهیت‌اند. تأکید بر یگانگی در عین سه‌گانگی ذات خداوند، این عقیده را تناقض‌آمیز، و فهم و پذیرش آن را بسیار دشوار می‌کند و در نهایت، به امری فراتر از ادراک بشری تبدیل کرده است.

خدای سه گانه، سیر پیدایش و تحول عقیده تثلیث و نگرش انتقادی قرآن کریم به آن - بخش اول shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/11 04:09:32 ب.ظ| تعداد بازدید:2778

«تثلیث»، در لغت به معنای سه گوشه کردن و بر سه بخش کردن چیزی آمده است1 و در الاهیات مسیحی به معنای آموزه‌ای بنیادین است که الوهیت خدای سه‌گانه پدر، پسر و روح القدس را بیان می‌کند.2 نظریه تثلیث، بیانگر ادراک طیفی از مسیحیت، درباره خدا به عنوانِ یک حقیقت سه‌گانه است. بر اساس این بیان، وجود و ذات الاهی، یگانه است، ولی در سه شخص یا اُقْنومِِ متمایزِ پدر، پسر و روح القدس ظهور یافته است.

مسیحیت در آمریکای لاتین؛ از آغاز تاکنون shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/11 03:49:34 ب.ظ| تعداد بازدید:3707

هم‌اکنون مسیحیت و فرهنگ دینی اروپایی و آمریکای شمالی در حال تأثیرپذیری از مسیحیت آمریکای لاتین است. الاهیات آزادی‏بخش به لحاظ ماهیت خود، جنبه‏ای جهانی دارد و در همان حال می‏کوشد که ارتباط نزدیک و دقیقی با حیات کلیساها داشته باشد.

پیدایش قوم یهود shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/11 03:39:01 ب.ظ| تعداد بازدید:6985

عبرانیان (یهودیان) مانند اعراب و آشوریان، از نژاد سامی هستند. عبرانیان در آغاز قومی صحرانشین بودند و نخستین اقامت آنان در شهرها در زمان‏ حضرت یوسف(ع) بود.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select