موعود در دین یهود (بخش4) shia muslim
تاریخ ارسال:1394/01/26 10:02:12 ق.ظ| تعداد بازدید:3931

در شماره گذشته از سلسله مقالات پیش رو، به اشاره مستقیم مزامیر حضرت داورد پیرامون بعثت حضرت رسول و ظهور و حکمرانی حضرت حجت با تعبیر (ملِک) و (ملک‌زاده) پرداختیم؛ همچنین عنوان کردیم که برخی از علمای یهود، منظور از دو تعبیر فوق را حضرت داوود و حضرت سلیمان می‎دانند. ضمن رد این حرف در شماره گذشته، در این شماره برخی دیگر از دلایل عدم صحت این ادعا را مورد بررسی قرار می‎دهیم.

موعود در دین یهود shia muslim
تاریخ ارسال:1393/11/15 10:50:21 ق.ظ| تعداد بازدید:12269

در این شماره در نظر داریم به بررسی نگاه دین یهود، به منجی و وقایع آخرالزمانی از دیدگاه این دین بپردازیم. لازم به ذکر است با توجه به گستردگی مطالب مربوط به آخرالزمان و منجی در دین یهود، بررسی منجی در این دین در چند شماره منتشر خواهد شد. (ان‌شاءالله)

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select