سلیمان، اسطوره یا تاریخ؟ - بخش 1 shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/09 11:47:16 ب.ظ| تعداد بازدید:3724

شهرت سلیمان نزد پیروان ادیان ابراهیمی، به دلیل وجود نام وی در کتاب مقدس و قرآن کریم است. قرآن و کتاب مقدس در موارد فراوانی از حضرت سلیمان(ع) یاد کرده و تاریخ زندگی آن حضرت را آورده‌اند. مدح و تمجید از آن جناب نیز در هر دو منبع آمده است.

تولد تورات shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/09 11:07:17 ب.ظ| تعداد بازدید:3231

یهودیان، سالروز نزول تورات را «عید شاووعوت » می‌نامند. در این روز تورات در کوه سینا بر حضرت موسی (ع) نازل شد و یهودیان آن را توسط کاتبانشان نوشتند. اگر چه کم کم این تورات اصلی، جایش را به کلمه‌های تحریف شده ای داد که رنگ و بوی کتاب اصلی را هم نداشتند

تفاسیر مهم مسیحی درباره بازگشت مسیح - بخش 2 shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/09 12:02:32 ق.ظ| تعداد بازدید:2275

تحت تأثیرمفهوم پادشاهی خداوند و اورشلیم نو در کتاب دانیال، و به خصوص مفاهیم پادشاهی هزارساله مسیح در کتاب مکاشفه، ایده پادشاهی زمینی عیسی مسیح و بازگشت فیزیکی او طرفداران بسیاری در میان آبای اولیه کلیسا داشت.برای مثال ژوستین شهید (165م)، در مورد بازگشت مسیح و داوری نهایی معتقد بود که عیسی بعد از رجعتش تمام انسان هایی را که از زمان آدم تا پایان خلقت می‌زیستند، مورد قضاوت قرار خواهد داد.

پلورالیسم دینی و معرفتی shia muslim
تاریخ ارسال:1392/10/26 05:41:55 ب.ظ| تعداد بازدید:2687

پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی- پلورالیسم دینی و معرفتی یعنی چه و سر منشأ تفکر پلورالیسم و التقاط در حوزه‌ی اندیشه‌ی دینی کدام است

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select