تقدیری بر مبنای تغییر shia muslim
تاریخ ارسال:1395/04/08 06:30:36 ب.ظ| تعداد بازدید:5295

ظریفی می‌گفت تقدیر هرساله تو، بنا بر تغییراتی که کرده ای، رقم خواهد خورد

از بعثت نبوی تا ظهور مهدوی shia muslim
تاریخ ارسال:1395/02/16 12:53:39 ب.ظ| تعداد بازدید:4377

دو واقعه بزرگ، به عنوان نقطه عطف سرنوشت بشریت، عنوان شده‎است: بعثت پیامبر آخرالزمان و ظهور منجی آخرالزمان

خطر ارتداد منتظران موعود! shia muslim
تاریخ ارسال:1395/01/30 07:26:42 ب.ظ| تعداد بازدید:7535

و خداى تبارک و تعالى کار او را در یک شب سامان دهد، همان طور که کار حضرت موسى را در یک شب اصلاح فرمود...

سلام بر شما ای حضرت آرزو... shia muslim
تاریخ ارسال:1395/01/26 01:47:06 ب.ظ| تعداد بازدید:4669

اگر حقیقت لیلة القدر ذات مقدس مادرتان است، به یقین شما حقیقت لیله الرغائبید

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select