با کشتی نوح تا کشتی حسین(علیه السلام) 9 shia muslim
تاریخ ارسال:1393/11/18 10:08:31 ق.ظ| تعداد بازدید:4454

در شماره گذشته از این مجموعه مقالات، به سه ویژگی مهم قوم نوح یعنی آپارتاید*، لیبرالیسم(*2) و نسبی گرایی(*3) اشاره نمودیم. لازم به یادآوری است تمام این موارد در میان مردم آخرالزمان به صورت واضح قابل رویت می‎باشد. در این شماره در نظار داریم به برخی ویژگی‎های دیگر قوم نوح اشاره نموده و آن‎ها را مورد بررسی قرار دهیم.

با کشتی نوح تا کشتی حسین (علیه السلام) 8 shia muslim
تاریخ ارسال:1393/11/11 10:11:07 ق.ظ| تعداد بازدید:3409

در شماره گذشته از سلسله مقالات پیش رو به یکی از ویژگی‎های مهم قوم نوح یعنی یوتیلیتاریانیسم به معنای اصالت سود و منفعت اشاره نمودیم و عنوان کردیم که وجود این دیدگاه در میان این قوم باعث می‎شد که در ازای انجام هر کار ولو غیرمادی طلب سود و منفعت داشته‎باشند. ازاین‌رو پذیرش دعوت الهی بدون درخواست هیچ‎گونه سود، برای آن‌ها امری غیرقابل باور بوده است.

با کشتی نوح تا کشتی حسین (علیه السلام) 7 shia muslim
تاریخ ارسال:1393/11/04 10:34:32 ق.ظ| تعداد بازدید:4111

یکی از دلایل سرباززدن قوم نوح از پذیرش دعوت این پیامبر، تفکرات مادی گرایانه آنان بود که باعث میشد به هیچ عنوان پذیرای امور غیر مادی نباشند

با کشتی نوح تا کشتی حسین (علیه السلام) 6 shia muslim
تاریخ ارسال:1393/10/27 09:46:31 ق.ظ| تعداد بازدید:4188

در شمارگان گذشته از مجموعه مقالات با کشتی نوح تا کشتی حسین، به ویژگی‎های اعتقادی قوم نوح و علل مخالفت آنها با دعوت الهی اشاره نمودیم و وجود نگاه مادی و به تعبیری اصالت ماده را اصلی‎ترین دلیل برای عدم پذیرش دعوت الهی توسط این قوم، عنوان کردیم. همچنین بارها یادآور شدیم که تفکری که میان قوم نوح در جریان بوده‎است، مختص به زمان و مکان خاصی نمی‏باشد و امروز نیز بسیاری از مردم آخرالزمان و حتی مدعیان انتظار نیز، به آن مبتلا می‎باشند.

با کشتی نوح تا کشتی حسین(علیه السلام) 5 shia muslim
تاریخ ارسال:1393/10/20 10:49:50 ق.ظ| تعداد بازدید:5946

در شماره‎های گذشته از مجموعه نوشتارهای با کشتی نوح تا کشتی حسین (علیه السلام) به ویژگی‎های اصلی فکری و اعتقادی قوم نوح اشاره نمودیم و نوع رفتار و واکنش این قوم به دعوت الهی پیامبر خود را مورد ارزیابی قرار دادیم. همچنین در بخش‎های مختلف از مقالات گذشته به شباهت‎های فکری قوم نوح با اقوام مختلف تاریخ مخصوصا مردم آخرالزمان اشاره نمودیم. در این شماره در نظر داریم به برخی دیگر از ویژگی‎های قوم نوح اشاره نماییم.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select