پدر منتظران shia muslim
تاریخ ارسال:1394/10/29 05:04:40 ب.ظ| تعداد بازدید:3994

امام حسن عسکری،پدر تمام منتظران تاریخ است.

کوفیان و منتظران ظهور(3) shia muslim
تاریخ ارسال:1394/10/23 01:35:44 ب.ظ| تعداد بازدید:3919

امام حسین قبل از آغاز جنگ نزد عمر سعد رفتند. اما نه برای مذاکره ، بلکه برای نصیحت.

کوفیان و منتظران ظهور2 shia muslim
تاریخ ارسال:1394/10/05 09:57:29 ق.ظ| تعداد بازدید:5259

وقتی اصالت پول باعث به شهادت رسیدن امام زمان می‎شود

آغاز انتظار تاریخ shia muslim
تاریخ ارسال:1394/09/30 09:08:54 ق.ظ| تعداد بازدید:4926

بیش از 1100 سال است که تاریخ به انتظار نشسته و امام غریبمان قائم است و منتظر قیام امت خود

انحراف از حق shia muslim
تاریخ ارسال:1394/09/29 03:39:13 ب.ظ| تعداد بازدید:3427

امام هادی(ع):از فرزندم جعفر دوری کنید ، نسبت او به من همچون نسبت کنعان به نوح (ع)است

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select