سلام بر شما ای حضرت آرزو... shia muslim
تاریخ ارسال:1395/01/26 01:47:06 ب.ظ| تعداد بازدید:6301

اگر حقیقت لیلة القدر ذات مقدس مادرتان است، به یقین شما حقیقت لیله الرغائبید

کوفیان و منتظران ظهور(5) shia muslim
تاریخ ارسال:1395/01/16 12:04:36 ب.ظ| تعداد بازدید:3679

اگر مردمی به دشمنی با جانشین امام معصوم بپردازند به طور قطع با امام معصوم نیز دشمن خواهند بود...

کوفیان و منتظران ظهور(4) shia muslim
تاریخ ارسال:1394/12/15 09:40:30 ب.ظ| تعداد بازدید:5200

وقتی ویژگی‎های کوفیان زمان حسین (ع) برای ما بسیار آشنا و ملموس است!

دکترینی که بوی ظهور می‎دهد shia muslim
تاریخ ارسال:1394/12/01 09:16:43 ب.ظ| تعداد بازدید:9158

به اذعان فوکویاما دکترین ولایت فقیه، نشان‎دهنده قدرت اسلام قبل از ظهور است.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select