منجی در آئین بودا و هندو shia muslim
تاریخ ارسال:1393/10/17 10:47:52 ق.ظ| تعداد بازدید:10825

در شماره گذشته، ضمن ارائه مقدمه‎ای کوتاه پیرامون هدف نگارش این فصل، به بحث فطری بودن اعتقاد به ظهور منجی آخرالزمان اشاره نموده و این مفهوم را نقطه اشتراک تمامی ادیان ابراهیمی و همچنین آئین‎های غیر الهی عنوان کردیم. در این شماره در نظر داریم، به صورت اجمالی به معرفی منجی آخرالزمان در دو آئین بودا و هندو پرداخته و آن‎ها را مورد بررسی قرار دهیم.

با کشتی نوح تا کشتی حسین (علیه السلام) 4 shia muslim
تاریخ ارسال:1393/10/13 10:32:29 ق.ظ| تعداد بازدید:4078

در شماره گذشته به آمپریسم (اصالت حس) و به تبع آن اکسپریمنتالیزم (اصالت تجربه) به عنوان دو ویژگی اصلی قوم نوح اشاره نموده و این دیدگاه را، از ویژگی‎های انسان مدرن در قبال عدم پذیرش امور غیبی عنوان کردیم. در این شماره در نظر داریم به اقداماتی که حضرت نوح در چارچوب مادی برای هدایت قوم خود انجام داده‎اند پرداخته و بر این امر تاکید داریم که ایشان نیز به علوم و حواس مادی نیز معتقد بوده اند اما فراتر از این امور، وجود عالم غیب و نامحسوسات را نیز باور داشته‎اند.

منجی در ادیان shia muslim
تاریخ ارسال:1393/10/10 01:04:40 ب.ظ| تعداد بازدید:6030

در فصل دوم از سلسله مقالات «نقشه راه» سعی بر آن شده است که نگاه اکثر ادیان غیر الهی و تمامی ادیان ابراهیمی پیرامون نگاه آخرالزمانی مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص گردد که اعتقاد به حکومت نهایی خوبان و رسیدن به مدینه فاضله، تنها مختص به شیعه دوازده امامی نمی‎باشد بلکه حتی می‎توان گفت، امری فطری بوده که در نهاد تمامی بشریت با هر نگاه و دیدگاه اعتقادی، جریان دارد و همین امر دلیلی بر اثبات وجود منجی است.

با کشتی نوح تا کشتی حسین (علیه السلام) 3 shia muslim
تاریخ ارسال:1393/09/29 11:53:42 ق.ظ| تعداد بازدید:7098

در دو شماره گذشته به ضمن بررسی نوع نگاه مادی‎گرایانه قوم نوح، به توضیح چگونگی برخورد خداوند با این نگاه و اجرای امر خود با همین اسباب وسایل مادی پرداختیم. همچنین ضمن ارائه شباهت‎های فراوان قوم نوح و مردم آخرالزمان، به طولانی بودن دعوت حضرت و در نهایت رسیدن امر الهی یعنی همان طوفان پس از حدود950 دعوت، سال اشاره نمودیم و بر این امر تاکید کردیم که این مسئله درسی برای مردم آخرالزمان می‎باشد که از طولانی شدن غیبت امام معصوم سرخورده و ناامید نشده یقین خود بهامام غائب را محکم‎تر سازند؛ زیرا در مدت طولانی انتظار ، امور غیبی و الهی در جریان بوده و در عالم هستی موثر می‎باشد. در این شماره، به معرفی برخی دیگر از ویژگی‎های قوم نوح و شباهت‎های تفکر آنان با مردم آخرالزمان اشاره خواهیم نمود.

با کشتی نوح تا کشتی حسین (علیه السلام) 2 shia muslim
تاریخ ارسال:1393/09/21 11:13:21 ب.ظ| تعداد بازدید:6083

در شماره پیشین، به بحث مقدماتی در خصوص اوضاع اجتماعی و فکری قوم نوح و چگونگی تعامل حضرت با قوم خود، اشاره نمودیم و بر این امر تاکید داشتیم که در موارد بسیار و مختلف شباهت‎های بسیاری میان قوم نوح و مردم آخرالزمان وجود دارد و همین شباهت‎هاست که زمینه‎سازی یک پاکسازی کلی و جهانی را فراهم می‎آورد. در این شماره به توضیح بیشتر در خصوص تفکرات قوم نوح و شباهت آن با مردم آخر الزمان خواهیم پرداخت.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select