جنگ سایبری shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/09 11:39:48 ب.ظ| تعداد بازدید:4428

برخی حوزه‌ی مجازی را پنجمین حوزه از نبرد می‌دانند. تحلیل‌گران نظامی، حوزه‌ی مجازی را به عنوان یک دامنه‌ی جدید در حوزه‌ی جنگ به رسمیت شناخته‌اند که اهمیت آن در حال حاضر در حال فزونی گرفتن از سایر حوزه‌هاست.

آیا هشت سال دفاع ایران، از منظر حقوق بین‌الملل مشروع بود؟ shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/09 11:26:38 ب.ظ| تعداد بازدید:945

دفاع مشروع به وضعیتی اطلاق می‌شود که بر اساس آن، به کشور مورد تجاوز مسلحانه، حق می‌دهد تا به فوریت در مقابل تهاجم مسلحانه‌ی کشور دیگر، با هر وسیله‌ی ممکن، حتی اگر مخالف حقوق بین‌الملل هم باشد، متوسل به زور شده، دشمن تجاوزگر را سرکوب کند.

چرا پس از فتح خرمشهر جنگ ادامه یافت؟ shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/09 11:22:47 ب.ظ| تعداد بازدید:1868

بیش ازآنچه با میانجی گری عربستان در قالب قطع‌نامه‌ی 514 مطرح شده بود، بسیاری از نظریات امام(ره) و مردم ایران را تأمین نمی‌کرد. در واقع آن‏ها در برابر امتیازات زیادی که به عراق داده بودند با دادن وعده‌ی بازگشت طرفین! به مرزهای بین المللی و پرداخت غرامت خرابی‌ها به ایران، به نوعی خواسته بودند که ایران را مانند کودکان فریب دهند...

مقاومت اسلامی در لبنان shia muslim
تاریخ ارسال:1392/10/26 04:02:42 ب.ظ| تعداد بازدید:1714

مقاومت اسلامی در لبنان- نویسنده: نعیم قاسم- مترجم: محمد مهدی شریعتمدار

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select