نگاهی به زمینه‌ها و شرایط جنگ طلبی عراق در سایه امریکا shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/10 11:32:37 ب.ظ| تعداد بازدید:2922

مدت‌ها قبل از پایان شهریور 59 و آغاز جنگ طولانی تحمیلی عراق به ایران، رژیم بعثی بر طبل جنگ می‌کوبید. این صدا از اوایل سال 1359 به بعد پرطنین‌تر شد، زیرا زمینه‌ها و شرایط مناسب‌تری برای آن فراهم گردید. البته زمینه‌ها و شرایط مزبور، از سوی دیگر عاملی بود برای اینکه طنین این طبل در ایران چندان که باید به گوش‌ها نرسد و یا به اندازه ضروری و کافی جدی گرفته نشود.

جنگ سایبری shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/09 11:39:48 ب.ظ| تعداد بازدید:5701

برخی حوزه‌ی مجازی را پنجمین حوزه از نبرد می‌دانند. تحلیل‌گران نظامی، حوزه‌ی مجازی را به عنوان یک دامنه‌ی جدید در حوزه‌ی جنگ به رسمیت شناخته‌اند که اهمیت آن در حال حاضر در حال فزونی گرفتن از سایر حوزه‌هاست.

آیا هشت سال دفاع ایران، از منظر حقوق بین‌الملل مشروع بود؟ shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/09 11:26:38 ب.ظ| تعداد بازدید:1415

دفاع مشروع به وضعیتی اطلاق می‌شود که بر اساس آن، به کشور مورد تجاوز مسلحانه، حق می‌دهد تا به فوریت در مقابل تهاجم مسلحانه‌ی کشور دیگر، با هر وسیله‌ی ممکن، حتی اگر مخالف حقوق بین‌الملل هم باشد، متوسل به زور شده، دشمن تجاوزگر را سرکوب کند.

چرا پس از فتح خرمشهر جنگ ادامه یافت؟ shia muslim
تاریخ ارسال:1392/11/09 11:22:47 ب.ظ| تعداد بازدید:2719

بیش ازآنچه با میانجی گری عربستان در قالب قطع‌نامه‌ی 514 مطرح شده بود، بسیاری از نظریات امام(ره) و مردم ایران را تأمین نمی‌کرد. در واقع آن‏ها در برابر امتیازات زیادی که به عراق داده بودند با دادن وعده‌ی بازگشت طرفین! به مرزهای بین المللی و پرداخت غرامت خرابی‌ها به ایران، به نوعی خواسته بودند که ایران را مانند کودکان فریب دهند...

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select