روباه کثیف shia muslim
تاریخ ارسال:1394/06/14 02:47:18 ب.ظ| تعداد بازدید:43597

جنایتهای استعمار انگلیس

چرا کار، کارِ انگلیس است؟ shia muslim
تاریخ ارسال:1394/06/07 02:50:03 ب.ظ| تعداد بازدید:5235

همواره جای این پرسش باقی است: هنگامی که از استعمار بریتانیا در رابطه با ایران سخن به میان می‌آوریم، چه منظوری داریم؟

توطئه‌های سفارت خبیث shia muslim
تاریخ ارسال:1394/06/03 12:07:03 ب.ظ| تعداد بازدید:3586

در شماره 198 خیابان فردوسی تهران، باغی قرار دارد که ساختمان واقع‌شده در آن کانون فتنه‌انگیزی در طول یک‌صد سال اخیر در ایران بوده است.

چرا در عرفان حلقه ذکر نام خدا هم ممنوع است؟ shia muslim
تاریخ ارسال:1394/04/15 05:09:56 ب.ظ| تعداد بازدید:6333

در حلقه اصرار بر این است که خداوند را بدون نام یاد کنند. عرفان حلقه به اسامی خداوند هم روی خوش نشان نداده و حتی نام زیبای بسم‌اللّه الرحمن الرحیم خوانده نمی‌شود و به جایش جمله «به نام بی نام او» گفته می‌شود

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select