ماهواره و حریم خانواده shia muslim
تاریخ ارسال:1394/09/11 08:57:42 ب.ظ| تعداد بازدید:4571

در شماره قبلی مقاله، مرور مختصری بر حقیقت جنگ نرم و قدرت نرم داشتیم. همچنین تعاریف حوزه جنگ نرم را به طور خلاصه بیان کردیم. در این شماره در نظر داریم شرح مختصری بر ماهواره (مصداقی از ادوات جنگ نرم) به عنوان منبع مهم قدرت نرم، بیان داریم.

نشانه‎های پایان دنیا shia muslim
تاریخ ارسال:1394/08/30 09:28:35 ق.ظ| تعداد بازدید:9853

این شماره از مقاله پیش رو، به عنوان مقدمه‎ای از مجموعه مقالات پژوهشی پیرامون نشانه‎های پایان دنیا از منظر علمای یهود و مسیحیت است.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select