اقسام یوگا shia muslim
تاریخ ارسال:1395/10/29 11:49:42 ق.ظ| تعداد بازدید:2045

یوگایی که در حال حاضر بیش از سایر اقسام یوگا در میان مردم جهان و ایران رواج دارد، قسم پنجم یوگا یا همان راجا یوگا است که پاتاجلی در کتاب «یوگا سوترا» آن را مدوّن نمود.

تاریخچه یوگا shia muslim
تاریخ ارسال:1395/10/27 11:51:51 ق.ظ| تعداد بازدید:1664

حقیقت آن است که پاتانجلی تنها مطالب موجود پیرامون این عرفان را جمع‌آوری و به شیوه مناسبی مدوّن کرده است.

مفهوم‌شناسی اصطلاح یوگا shia muslim
تاریخ ارسال:1395/10/20 03:11:39 ب.ظ| تعداد بازدید:2485

آنچه که یوگا به دنبال آن است، پایان بخشدن و متوقّف ساختن تمامی فعّالیت‌ها و شناخت‌های ذهنی انسان یا همان از کار انداختن کامل ذهن و فکر است

حقیقت یوگا shia muslim
تاریخ ارسال:1395/10/18 10:37:28 ق.ظ| تعداد بازدید:3998

چرا مبّلغین یوگا تلاش می‌کنند تا آن را نوعی ورزش معرّفی کنند؟

خاستگاه جغرافیایی عرفان‌های نوظهور shia muslim
تاریخ ارسال:1395/10/15 10:28:54 ق.ظ| تعداد بازدید:1887

براساس دسته بندی بر مبنای جغرافیا، می‌توان عرفان‌های نوظهور را با توجّه به «منشأ و یا مکان شکل‌گیری و پیدایش» به شش دسته اصلی تقسیم نمود

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select