یهود ستیزی3،قضیه دریفوس shia muslim
تاریخ ارسال:1387/11/25 05:25:37 ب.ظ| تعداد بازدید:1562

جریان از آنجا آغاز شد که یک سروان یهودى فرانسوى به نام آلفرد دریفوس که در قسمت‏ توپخانه ارتش خدمت مى‏کرد،در سال 1894 متهم به جاسوسى براى آلمان مى‏شود و محاکمه‏ شده و محکوم به حبس ابد مى‏گردد.عده‏اى از یهودى‏ها به دفاع از دریفوس،اتهام جاسوسى او را رد مى‏کنند و کسانى بر خیانت دریفوس و دیگر یهودى‏ها اصرار مى‏نمایند

یهودستیزی2 ،دلایل رفتاری shia muslim
تاریخ ارسال:1387/11/24 05:09:17 ب.ظ| تعداد بازدید:2330

دلایل رفتارى از جمله ریشه‏هاى ایجاد یهودستیزى به شمار مى‏آید.بدین معنا که یهودیان‏ همواره در میان ملل دیگر رفتارى از خود بروز داده‏اند که برگرفته از خلق و خوى جمعى و مرسوم‏ آنها در طول تاریخ بوده است.رباخوارى،جاسوسى،جادوگرى،توطئه علیه ملل دیگر همچون‏ شایعه پراکندن مرگ سیاه و یا تدوین پروتکل‏هاى صهیون براى سیطره بر جهان و یا برده‏دارى از جمله رفتارهایى است که به نام یهود ثبت شده است

یهودستیزی1 shia muslim
تاریخ ارسال:1387/11/24 04:59:49 ب.ظ| تعداد بازدید:2822

تورات یعنى تعلیم و بشارت، کتابى است آسمانى که بر پیامبر عظیم الشأن حضرت موسى(ع) نازل شده است. ولى یهود، این کتاب را تحریف کرده و خرافات و افسانه هاى زیادى در آن جاى داد، به طورى که امروز به صورت یک کتاب مضحفک و عجیب در آمده است.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select