آشنایی با برخی از بزرگان یوگا- راما کریشنا shia muslim
تاریخ ارسال:1395/11/02 11:14:50 ق.ظ| تعداد بازدید:538

شیوا دارای چهار دست بوده و در یکی از دستان خود، نیزه‌ای سه شعبه را در دست دارد که نام آن «تریشول» است و یکی از سلاح‌های شیطان به حساب می‌آید.

اقسام یوگا shia muslim
تاریخ ارسال:1395/10/29 11:49:42 ق.ظ| تعداد بازدید:805

یوگایی که در حال حاضر بیش از سایر اقسام یوگا در میان مردم جهان و ایران رواج دارد، قسم پنجم یوگا یا همان راجا یوگا است که پاتاجلی در کتاب «یوگا سوترا» آن را مدوّن نمود.

تاریخچه یوگا shia muslim
تاریخ ارسال:1395/10/27 11:51:51 ق.ظ| تعداد بازدید:881

حقیقت آن است که پاتانجلی تنها مطالب موجود پیرامون این عرفان را جمع‌آوری و به شیوه مناسبی مدوّن کرده است.

مفهوم‌شناسی اصطلاح یوگا shia muslim
تاریخ ارسال:1395/10/20 03:11:39 ب.ظ| تعداد بازدید:1832

آنچه که یوگا به دنبال آن است، پایان بخشدن و متوقّف ساختن تمامی فعّالیت‌ها و شناخت‌های ذهنی انسان یا همان از کار انداختن کامل ذهن و فکر است

حقیقت یوگا shia muslim
تاریخ ارسال:1395/10/18 10:37:28 ق.ظ| تعداد بازدید:3109

چرا مبّلغین یوگا تلاش می‌کنند تا آن را نوعی ورزش معرّفی کنند؟

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select