جومونگ یا ماشیح یهودی shia muslim
تاریخ ارسال:1388/02/28 10:35:08 ب.ظ| تعداد بازدید:15223

چو سان در ذهن ، عبارت(جوسان) "jew sun"یعنی خورشید یهود را متبادر می‌سازد و ماجرا آنجا شگفت آور می‌شود که خورشید در تورات نماد ارض موعود یا سرزمین مادری باشد.

اسطوره‌های ماسونی در مصر باستان shia muslim
تاریخ ارسال:1388/01/22 05:42:20 ب.ظ| تعداد بازدید:6725

با وجود اینکه برخی خاستگاه "را و یا رع"خدای خورشید را شهر لونو در مصر می‌دانند ولی در واقع تنها مردم شهر لونو نبودند که به خدای خورشید خود"را"(RA) می‌بالیدند. زیرا در همان روزگاران مردم شهری دیگر بنام «خمنو» (Khemenu) می‌گفتند که اندیشه خدای خورشید (را) از آنجا آغاز شده و پیش‌تر این اندیشه به شهر لونو رفته است.

یهود ستیزی3،قضیه دریفوس shia muslim
تاریخ ارسال:1387/11/25 05:25:37 ب.ظ| تعداد بازدید:851

جریان از آنجا آغاز شد که یک سروان یهودى فرانسوى به نام آلفرد دریفوس که در قسمت‏ توپخانه ارتش خدمت مى‏کرد،در سال 1894 متهم به جاسوسى براى آلمان مى‏شود و محاکمه‏ شده و محکوم به حبس ابد مى‏گردد.عده‏اى از یهودى‏ها به دفاع از دریفوس،اتهام جاسوسى او را رد مى‏کنند و کسانى بر خیانت دریفوس و دیگر یهودى‏ها اصرار مى‏نمایند

یهودستیزی2 ،دلایل رفتاری shia muslim
تاریخ ارسال:1387/11/24 05:09:17 ب.ظ| تعداد بازدید:1635

دلایل رفتارى از جمله ریشه‏هاى ایجاد یهودستیزى به شمار مى‏آید.بدین معنا که یهودیان‏ همواره در میان ملل دیگر رفتارى از خود بروز داده‏اند که برگرفته از خلق و خوى جمعى و مرسوم‏ آنها در طول تاریخ بوده است.رباخوارى،جاسوسى،جادوگرى،توطئه علیه ملل دیگر همچون‏ شایعه پراکندن مرگ سیاه و یا تدوین پروتکل‏هاى صهیون براى سیطره بر جهان و یا برده‏دارى از جمله رفتارهایى است که به نام یهود ثبت شده است

یهودستیزی1 shia muslim
تاریخ ارسال:1387/11/24 04:59:49 ب.ظ| تعداد بازدید:1465

تورات یعنى تعلیم و بشارت، کتابى است آسمانى که بر پیامبر عظیم الشأن حضرت موسى(ع) نازل شده است. ولى یهود، این کتاب را تحریف کرده و خرافات و افسانه هاى زیادى در آن جاى داد، به طورى که امروز به صورت یک کتاب مضحفک و عجیب در آمده است.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select