شبکه شعور کیهانی، نقطه اتصال عرفان حلقه با عرفان یهود shia muslim
تاریخ ارسال:1394/04/01 02:35:46 ب.ظ| تعداد بازدید:24009

عرفان حلقه با توسل به اندیشه‌های امانیستی و غیر الهی، در اولین قدم ضمن تاکید بر دست نیافتنی بودن خداوند، سالک را در رسیدن به حقیقت جهت اتصال به شعور کیهانی که هیچ صبغه الهی نداشته و تنها موید عرفان کابالاست، فرا می‌خواند.

عزاداری بر ائمه، از مظاهر کفر شیعه shia muslim
تاریخ ارسال:1393/08/05 07:47:22 ق.ظ| تعداد بازدید:3186

وهابیون هر گونه اقامه عزا و گریه و نوحه برای اولیا الهی و حتی اهل البیت را از مظاهر شرک و بدعت خوانده و حرام می‌دانند.

پاسخ به شبهات وهابیت (3) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/07/07 06:24:02 ق.ظ| تعداد بازدید:4572

چرا وهابیون زیارت قبور را برای زنان حرام می‌دانند؟

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select