اسناد ارتباط سران بهائی و اسرائیل shia muslim
تاریخ ارسال:1394/04/13 03:31:07 ب.ظ| تعداد بازدید:2750

بهائیان، فرقه ای از آئین "بابی" هستند که خود، برخاسته از مکتب شیخی تفکر رکن رابع است. مؤسس اصلی آئین بهائیت، میرزا حسینعلی نوری است که ابتدا پیرو باب بوده و در تبلیغ و ترویج بابیت تلاش می‌کرده است. و با استقرار در عکای فلسطین اشغالی و حمایت دولتمردان انگلیسی و آمریکا فرقه ضاله بهائیت شکل گرفت و با توجه به اهداف مشترک با صهیونیسم‌ها پیوندی بین آنها بوجود آمده است.

شبکه شعور کیهانی، نقطه اتصال عرفان حلقه با عرفان یهود shia muslim
تاریخ ارسال:1394/04/01 02:35:46 ب.ظ| تعداد بازدید:24431

عرفان حلقه با توسل به اندیشه‌های امانیستی و غیر الهی، در اولین قدم ضمن تاکید بر دست نیافتنی بودن خداوند، سالک را در رسیدن به حقیقت جهت اتصال به شعور کیهانی که هیچ صبغه الهی نداشته و تنها موید عرفان کابالاست، فرا می‌خواند.

عزاداری بر ائمه، از مظاهر کفر شیعه shia muslim
تاریخ ارسال:1393/08/05 07:47:22 ق.ظ| تعداد بازدید:3297

وهابیون هر گونه اقامه عزا و گریه و نوحه برای اولیا الهی و حتی اهل البیت را از مظاهر شرک و بدعت خوانده و حرام می‌دانند.

پاسخ به شبهات وهابیت (3) shia muslim
تاریخ ارسال:1393/07/07 06:24:02 ق.ظ| تعداد بازدید:4840

چرا وهابیون زیارت قبور را برای زنان حرام می‌دانند؟

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select