کودکان پناهجوی سوری در آغوش گرم سازمان شیعی «حسین کیست؟» shia muslim
تاریخ ارسال:1395/08/12 02:00:22 ب.ظ| تعداد بازدید:757

شعبه تورنتو سازمان شیعی «حسین کیست؟» طی برنامه‌ای میزبان تعدادی از پناهجویان سوری و افسران پلیس بود تا در این برنامه مشترک، پناهجویان جدیدالورود را نسبت به فضای موجود در کانادا آگاه و آنان را با پلیس و قوانین این کشور آشنا سازد.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select