تأملی در آموزه‌های امام جواد(ع) از منظر آیت الله مکارم شیرازی shia muslim
تاریخ ارسال:1394/06/23 12:06:19 ب.ظ| تعداد بازدید:1288

شیوع بی حد و حصر آسیب‌های اجتماعی حیات مطلوب جوامع بشری را با مخاطرات و چالش‌های جدی مواجه ساخته است، لیکن راهبرد کلیدی امام جواد(ع) در این زمینه می‌تواند به عنوان منشور جامع رویکرد سیاست گذاران مسائل اجتماعی کشور در ترویج ازدواج آسان قرار گیرد.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select