اعتراض مصر به عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر shia muslim
تاریخ ارسال:1395/09/24 03:33:59 ب.ظ| تعداد بازدید:254

وزارت امور خارجه مصر بیانیه‌های سازمان "عفو بین الملل" و سازمان "دیده بان حقوق بشر" را که به دنبال وقوع انفجار در کلیسا در منطقه العباسیه قاهره صادر شدند را محکوم کرد.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select