بمباران شیمیایی؛ از هیروشیمای حلبچه تا دوما! shia muslim
تاریخ ارسال:1397/01/28 11:06:18 ق.ظ| تعداد بازدید:1985

استفاده از سلاح شیمیایی و کشتار جمعی از سوی هر طرفی و علیه هر کسی مغایر اخلاق انسانی و قوانین بین المللی است؛ اما درباره سوریه سوال اول این نیست که چه کسی از سلاح شیمیایی استفاده کرده بلکه مساله در گام اول، اثبات اصل استفاده از این سلاح‌ها (صرف نظر از طرف استفاده کننده) است

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select