مَحرم؛ ریشۀ همۀ گرفتاری‌های زنان عربستان! shia muslim
تاریخ ارسال:1395/07/11 01:26:04 ب.ظ| تعداد بازدید:471

هفته نامه ابزرور انگلیس در مقاله‌ای مهمترین اصل قانونی در عربستان را که نیمی از مردم این کشور، یعنی زنان را به بند کشیده، بررسی کرده است.

افزایش محبوبیت اغذیه حلال در آمریکا shia muslim
تاریخ ارسال:1395/06/28 03:04:30 ب.ظ| تعداد بازدید:221

با وجود افزایش احساسات منفی نسبت به مسلمانان در آمریکا در نتیجه کمپین‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری، محبوبیت غذاهای حلال در میان مردم این کشور افزایش یافته است.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select