روزنامه بریتانیایی «میرور»: راه مبارزه با تروریسم مقابله با ایدئولوژی وهابیت است shia muslim
تاریخ ارسال:1396/03/24 02:09:14 ب.ظ| تعداد بازدید:442

وهابیت چیست؟ آیا باورهای موجود در این فرقه ارتباطی با حوادث تروریستی اخیر در کشورهای مختلف دنیا دارد؟ آیا می‌توان این ادعا را مطرح کرد که این باورها باعث تحریک نیروهای افراطی به انجام اقدامات وحشیانه و خشونت‌آمیز در کشورهای مختلف شده است؟

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select