نظر دبیرکل حزب الله درباره نشانه ظهور و جنگ سوریه shia muslim
تاریخ ارسال:1393/08/12 01:22:35 ب.ظ| تعداد بازدید:6164

سید حسن نصرالله با اشاره به کسانی که نشانه‌های ظهور حضرت مهدی (عج) را به حوادث کنونی مرتبط می‌دانند، اظهار داشت: ما برای جنگ در سوریه نیازی به توجیه دینی نداریم؛ ما به خاطر نشانه‌هایی که گفته می‌شود مقدمه‌ای برای ظهور است نمی‌جنگیم.

پاپ اعظم کلیسای ویرجینیا واتر: صهیونیسم مسیحی یک بدعت خطرناک است shia muslim
تاریخ ارسال:1393/07/08 12:14:21 ب.ظ| تعداد بازدید:2737

صهیونیست‌های مسیحی اعتقاد دارند باید جنگ شدیدی در گیرد تا منجی به واسطه این جنگ برگردد، آنان نگرش‌های آخرالزمانی مبتنی بر جنگ دارند و به شدت به روش‌های صلح طلبانه بدبین هستند.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select