فراماسون منحرفی که ادعای مهدویت دارد! shia muslim
تاریخ ارسال:1393/11/25 11:13:09 ب.ظ| تعداد بازدید:8507

عدنان اکتار با استناد به یک حدیث جعلی منسوب به پیامبر(صلوات الله علیه و اله) خود را واجد همه نشانه‌های مهدی موعود می‌داند و زیرکانه می‌گوید: تمامی نشانه‌ها در من است و البته من هم دوست دارم امام مهدی باشم و دنیا را نجات دهم!

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select