کلنا عباسک یا مهدی shia muslim
تاریخ ارسال:1394/03/27 04:41:42 ب.ظ| تعداد بازدید:11607

عباس زمان بودن و هموار کردن راه ظهور آن حضرت مرد میدان می‌خواهد،هنوز هستند مردانی که می‌توان بر غیرتشان تکیه کرد.

شب نیمه شعبان در ایران shia muslim
تاریخ ارسال:1394/03/20 02:59:54 ب.ظ| تعداد بازدید:12073

گزارش تصویری از احیاء نیمه شعبان 94 در شهرهای ایران

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select