خروج عناصر مسلح از خان الشیح سوریه shia muslim
تاریخ ارسال:1395/09/09 02:29:25 ب.ظ| تعداد بازدید:84

بیش از دو هزار نفر متشکل از عناصر مسلح و اعضای خانواده آنها از شهر خان الشیح در ریف دمشق خارج شده و به شهر ادلب در شمال سوریه رفتند

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select