خبر کوتاه shia muslim
تاریخ ارسال:1396/08/09 01:44:46 ب.ظ| تعداد بازدید:125

بازرسیهای سخت‌تر از فعالیت‌های هسته ای ایران

واشنگتن پست: آمریکا، همچنان خاموش در مقابل پاکسازی قومی در میانمار shia muslim
تاریخ ارسال:1396/08/08 03:05:28 ب.ظ| تعداد بازدید:162

واشنگتن پست با اشاره به اینکه ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با گذشت سه ماه در قبال فجیعترین پاکسازی قومی اخیر جهان در 'میانمار' خاموش بوده و دولتش هم هیچ کاری انجام نداده است، افزود، اقدام مقتضی در این زمینه توقیف همه دارایی‌های نظامیان ارشد و تجارت‌های ارتش میانمار معلق شود.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select